Rješavanje sporova

Online rješavanje potrošačkih sporova sukladno članku 14. člankom 1. odst. Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova.

U skladu s Europskom uredbom o rješavanju potrošačkih sporova (Uredbom o online rješavanju potrošačkih sporova (EU) br.). 524/2013) na raspolaganju odgovarajuća platforma za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze proizašle iz ugovora o online prodaji ili online uslugama između potrošača s prebivalištem u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. Evropska komisija je razvila platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja predstavlja središnju početnu točku za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova Europske komisije možete pronaći na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/odr.